Privacy Policy

GERRY WEBER Retail GmbH (verder te noemen als GERRY WEBER) verheugd zich over uw bezoek aan onze website, en uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij respecteren uw persoonsgegevens en voelen ons verplicht daarom uw gegevensveiligheid te waarborgen. GERRY WEBER levert deze verklaring van veiligheid van uw persoonsgegevens, door u te informeren over onze gegevensbescherming en maatregelen. Bovendien kunt u zelf bepalen in welke vorm uw online informatie wordt geregistreerd, en voor welke doeleinde deze wordt gebruikt. Wij hebben onze website zo gebouwd, dat u de site van GERRY WEBER normaal kunt bezoeken zonder dat u uw gegevens hoeft af te geven. Deze verklaring kunt u eenvoudig op onze startsite als ook op elke website van GERRY WEBER opvragen.

1. Welke gegevens worden geregistreerd?

Deze verklaring van gegevensveiligheid bereidt zich uit tot persoonsgegevens, op de niet geregistreerde persoonsgegevens evenals op de verzamelde rapporten voor statistiekevaluaties.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn de specificaties over persoonlijke en materiele voorwaarden over u. GERRY WEBER gebruikt uw persoonsgegevens om uw aanvraag en interesses beter te kunnen analyseren en hoopt u zo een betere service te kunnen bieden. Als u uw persoonsgegevens bij ons achterlaat, kunt u ervan uitgaan dat deze persoonsgegevens alleen door ons worden gebruikt om onze klantenservice te optimaliseren. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft. GERRY WEBER zal uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden gebruiken en zal deze niet aan derden verkopen. Op de GERRY WEBER website kunt u producten en diensten bestellen, informatie opvragen, u kunt zich aanmelden voor marketing- of supportdocumenten, of solliciteren naar een baan bij GERRY WEBER. Op de website kan u om de volgende persoonsgegevens worden gevraagd: naam, adres, telefoonnummer, E-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord, rekening en transactiegegevens, creditcardgegevens, gewenst leveringsadres, opleiding en beroep en verdere gegevens die van toepassing zijn. Om onze website, en communicatie, evenals producten en diensten te verbeteren, vragen wij u om persoonlijke gegevens, demografische gegevens maar ook om uw ervaringen met onze producten en diensten te delen met ons. De opgave van deze informatie is vrijwillig.

Niet persoonsgegevens
Niet persoonsgegevens zijn gegevens voor ons website gebruik en voor onze service, waar geen persoonlijke identiteit aan kan worden gegeven. GERRY WEBER gebruikt en analyseert niet persoonlijke gegevens om het gebruik van onze website door bezoekers te evalueren. Onder de niet persoonsgegevens kan bijvoorbeeld worden verstaan de bezochte URLs die binnen de website worden bezocht, of het internettype. De meeste niet persoonsgegevens worden verzameld onder “Cookies” of andere analysetechnologieën. De website van GERRY WEBER gebruikt “Cookies”, “Web- Beacons” en andere technologieën voor de gegevensanalyse van haar gebruikers.

Cookies
Een “Cookie” is een klein gegevensdossier, dat van de niet verwijderbare schijf van uw computer gegevens zendt naar de website. GERRY WEBER zendt “Cookies”, als u op onze website surft, artikelen koopt, informatie opvraagt, of als u zich voor onze mailing inschrijft. Als u de “Cookies” via onze site accepteert, hebben wij geen toegang tot uw persoonlijke gegevens, maar met behulp van de “Cookies” kunnen wij uw computer identificeren. De “Cookies” worden onderscheiden in “sessie Cookies” en “permanente Cookies”.

De “sessie Cookies” blijven niet achter op uw computer als u onze website verlaat of internet afsluit. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen wij gebruikerssteekproeven analyseren en structuren van onze website. Op deze manier kunnen wij onze website steeds optimaliseren, door de inhoud te verbeteren en het gebruik te vereenvoudigen.

De “permanente Cookies” zijn “Cookies” die op uw computer achter blijven. Zij worden gebruikt om winkel-, en registratieservices te vereenvoudigen. De “Cookies” kunnen bijvoorbeeld registeren wat u gekocht heeft, en waar u verder naar heeft gekeken.Daarnaast moet u uw wachtwoord voor de website, waarvoor een registratie noodzakelijk is, slecht eenmaal ingeven. “Permanente Cookies” kunnen handmatig door de gebruiker van de computer worden verwijderd.

De meeste internetverbindingen accepteren de “Cookies” automatisch. Toch kan het voorkomen dat uw computer sommige “Cookies” weigert of bepaalde “Cookies” selectief accepteert, dit kunt u wijzigen door uw internetinstellingen aan te passen. Als u de “Cookies” deactiveert, kan het zijn dat bepaalde eigenschappen van onze website niet juist worden weergegeven.

Derde aanbieders en mediabedrijven
GERRY WEBER verwijst onder omstandigheden derde aanbieders en mediabedrijven om advertenties van GERRY WEBER-producten en -services op de website ander ondernemen te plaatsen. Als u een webpagina opriep waar de advertenties van GERRY WEBER op lijken, plaatst het betreffende mediabedrijf mogelijk een “Cookie” of een Web-Beacon op uw computer. Op die manier kan het mediabedrijf de computer herkennen, als via deze site weer iets opgeroepen wordt, of het kan worden bemiddeld, hoe de publicatiecampagnes bij de gebruikers aankomen. Deze gegevens zijn anoniem zonder persoonsgegevens op de computer van de gebruiker of met een gegevensbestand van GERRY WEBER verbonden. Enkele GERRY WEBER nieuwsbrieven, die in opdracht van GERRY WEBER door mediabedrijven ter beschikking worden gesteld, gebruiken dezelfde technologie. In beide gevallen worden deze gegevens gebruikt om ook van mediabedrijven aan enquêtes en gebruikersinteresses als ook het belang van advertenties en inhoud te gebruiken. GERRY WEBER heeft geen toegang tot gegevens, die door mediabedrijven worden verzameld. Om te vermijden dat de online mediabedrijven “Cookies” op uw computer plaatsen, zult u na het bezoeken van de website van de online mediabedrijven de “Cookies” na instructie moeten verwijderen of de filter van uw “Cookies” van uw internetinstellingen moet aanpassen.

2. Hoe worden uw gegevens gebruikt?

GERRY WEBER gebruikt persoonsgegevens om de service aan u te verbeteren, maar ook om uw vereisten en interesses beter te kunnen analyseren. In het bijzonder worden uw gegevens gebruikt om uw transacties en bestellingen te kunnen ondersteunen, om met u te communiceren, u service en support te bieden, u actuele services en lopende acties te melden, maar ook voor bijzondere aanbiedingen en ook om de GERRY WEBER website te personaliseren en zo beter op u af te kunnen stemmen. Nu en dan gebruiken we uw gegevens ook, om met uw gegevens in het kader van marktonderzoek voor GERRY WEBER producten en services. Bij deze vorm van communicatie heeft u de mogelijkheid om de instellingen van uw persoonsgegevens zelf te kiezen (zie hoofdstuk 4 “De geheimhoudingen van gegevens en vrijheid van keus”).De creditcardgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de voltooiing van uw betaling en voor de preventie van fraudegevallen. Vertrouwelijke persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor vereenvoudiging van de betaling met onze financiële partners en slechts met uitdrukkelijke toestemming van u.

De persoonlijke online gegevens kunnen ook worden gecombineerd met informatie die u aan GERRY WEBER heeft verstrekt door bijvoorbeeld door productregistratie, call centre of openbare evenementen zoals via beursen of seminars.

Persoonsgegevens aan GERRY WEBER verstreken kunnen voor doeleinden worden gebruikt om bijvoorbeeld gegevens samen te voegen en voor opslag, en voor vereenvoudiging van het klant informatiemanagement kunnen transnationaal overgedragen worden.

Niet persoonsgegevens worden verzameld om gegevens voor het nut, efficiency en doeltreffendheid van de website van GERRY WEBER te ontwikkelen.Met behulp van deze informatie worden de gegevens op de website gebruiksvriendelijk gemaakt.

GERRY WEBER maakt gebruik van de webanalysedienst met Bid Management van intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München. Voor een optimale vormgeving en ter optimalisering van deze website worden geanonimiseerde gebruiksgegevens geregistreerd en geaggregeerd opgeslagen alsmede op basis van deze gegevens gebruiksprofielen gemaakt waarbij pseudoniemen worden toegepast. Bij het gebruik van intelliAd Tracking worden cookies lokaal opgeslagen. Volgens §15 van de actuele versie van de Duitse Telemediawet heeft u als bezoeker van de website het recht de opslag van gegevens van uw (geanonimiseerd geregistreerde) bezoekersgegevens ook met werking voor de toekomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van de functie intelliAd Opt-Out.

3. Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

GERRY WEBER verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. GERRY WEBER verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij, u aangeeft dat u geïnteresseerd bent in producten en diensten van derden. Bij de verstrekking van uw gegevens aan ons hebben wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming nodig. GERRY WEBER overdraagt persoonsgegevens aan andere GERRY WEBER bedrijven en partners van GERRY WEBER, uitsluitend in het kader van “hoe worden uw gegevens verwerkt?” beschreven doeleinden.

GERRY WEBER werkt met derden en derden aanbieders samen, om uw volledige producten, de diensten en klantoplossingen in de betekenis van “hoe worden uw gegevens verwerkt?” aan te kunnen bieden. De aanbieders van de Internet provider zijn daaraan verplicht, dat de ontvangen gegevens van GERRY WEBER vertrouwelijk worden behandeld, en uitsluitend voor die doeleinden worden gebruikt waarvoor GERRY WEBER ze heeft verstrekt. Om onze klanten de best mogelijke service te bieden, kan GERRY WEBER zijn service provider op ieder moment wisselen, of er worden partnercontracten met andere service providers afgesloten. GERRY WEBER geeft geen persoonsgegevens aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van onze klanten, wij zijn hier daartoe verplicht volgens de wet.

GERRY WEBER of zijn partnerondernemingen kunnen met andere bedrijven gaan fuseren of overgenomen worden, of sommige of alle daarmee samenhangende bedrijfswaarden kunnen overgenomen worden. Als het tot zo een combinatie komt, dan streeft GERRY WEBER ernaar om u in dat geval op de hoogte te brengen van verspreiding van uw persoonsgegevens of het overnemende bedrijf rechtsgeldig van in kennis te stellen, om u ook verder een optimale service te kunnen bieden.

4. De geheimhouding van gegevens en vrijheid van keus

Abonnementsvrije dienste
GERRY WEBER gebruikt uw persoonsgegevens exclusief voor het doel wat u bij opgave heeft aangegeven. Uw gegevens worden bijvoorbeeld niet gebruikt om u informatie of nieuws zoals bijzondere aanbiedingen, bepaalde producten of marketingacties toe te zenden.U kunt zich op elk moment voor deze dienst uitschrijven.

Abonnement service
Om u af te melden van diensten zoals het afbestellen van acties en informatie, die u uitdrukkelijk gewild heeft (bijvoorbeeld de E-mail nieuwsbrief, software updates enz.) dan kunt u deze diensten afmelden door de volgende stappen te ondernemen:

  • Kiest u de link “afmelden” of “abonnement afmelden” of u volgt de instructies die in elke abonnementsdienst bevindt.
  • Keert u terug naar de website waar u oorspronkelijk uw gegevens heeft geregistreerd, en volg de afmeldinstructies.

5. Persoonsgegevens en derden

Sommige diensten van GERRY WEBER zijn verbonden met diensten van derden. Deze derden bieden u de mogelijkheid om de persoonsgegevens die bekend zijn bij de medewerkers van GERRY WEBER als ook bij de medewerkers van deze derde partij worden vermeld.De persoonsgegevens worden door ons niet doorgegeven aan derden, als u dat uitdrukkelijk van te voren heeft laten weten.

6. Toegankelijkheid en juistheid van persoonsgegevens

GERRY WEBER doet haar uiterste best om uw persoonsgegevens correct op te slaan. Wij voeren technologieën, administratieve werkzaamheden en richtlijnen uit, die een correcte opslag van uw persoonsgegevens moeten garanderen. Wij verlenen u toegang tot uw persoonsgegevens en bieden u online de mogelijkheid om, indien nodig, uw gegevens te veranderen. Voor de bescherming van uw persoonsgegevens en uw veiligheid heeft u alleen toegang tot uw persoonsgegevens door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Door het juiste gebruik van de GERRY WEBER website kunnen alleen gerechtigde personen toegang hebben, door een speciaal wachtwoord of een andere persoonlijke identificatie in te geven.U kunt uw persoonsgegevens het makkelijkst inzien en wijzigen door, naar de website terug te keren waar u uw gegevens oorspronkelijk geregistreerd heeft, volgt u dan de aanwijzingen op de website.

7. Veranderingen van deze verklaring

Zodra de voorwaarden van de online verklaring veranderen, zal GERRY WEBER deze gegevens ter beschikking stellen en zullen wij de laats bijgewerkte versie op de site vermelden. Op deze manier weet u op elk moment welke online verklaringen van toepassing zijn, en welke opties er voor u beschikbaar zijn. De betrokken klanten worden in dat geval op tijd geïnformeerd over de wijzigingen.

8. Contact opnemen met ons of met onze commissaris voor gegevensbescherming

Alle geïnteresseerden en klanten van Gerry Weber Retail GmbH kunnen contact met ons opnemen via:

GERRY WEBER Retail GmbH
Neulehenstraße 8
33790 Halle/Westfalen
Telefoon: 0900 - 8270820 (maandag t/m vrijdag tussen 08:00u.en 20:00u)
Fax: 0900 - 8270823
service@house-of-gerryweber.nl

Als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot bescherming van gegevens dan kunt u bij voorkeur rechtstreeks contact opnemen met onze commissaris voor gegevensbescherming via datenschutz@gerryweber.de

Met het gebruik van onze Website gaat u accoord met onze Privacy Policy. Versie 1.3 van 06. maart 2014